De chemische samenstelling is een fundamentele factor die de mechanische eigenschappen en dus ook de toepassing van het staal bepaalt. Niet voor niets wordt er streng toegezien op de productie van staal volgens de geldende Europese normen. Steel Test Lab doet onder andere een chemische analyse met optische emissiespectrografie (OES).

Hoe werkt optische emissiespectrometrie?

Optische emissiespectrometrie omvat het toepassen van elektrische energie in de vorm van een vonk die wordt opgewekt tussen een elektrode en een metaalmonster, waarbij de verdampte atomen in een zogenaamd "ontladingsplasma" in een hoge energietoestand worden gebracht. Deze atomen en ionen in het ontladingsplasma creëren een uniek emissiespectrum dat specifiek is voor elk element dat in het staal aanwezig is.

De intensiteit van elk emissiespectrum hangt af van de concentratie van het element in het monster. Detectors voor elk element meten het spectrum en de intensiteit van het spectrum om kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de elementen uit te voeren.

_FOR9588.jpg

Resultaten

We meten en interpreteren resultaten met behulp van moderne software.

Chemische samenstelling in % (gemiddelde uit n=3) - ASTM E415
Tabel3x5_Tekengebied 1.png

Toepassing

De resultaten van de chemische analyse geven informatie voor toepassing in (onder meer) de volgende sectoren:

Staalbalk.jpeg

Bouw

Construction_1.jpg

Staalconstructies

Roadsafety_2.jpeg

Road Safety

Schadeanalyse.jpeg

Schadeonderzoek

Construction_2.jpeg

Civiele techniek

scheepsbouw_1.jpg

Offshore en scheepsbouw